naglowek-czasownik-niemiecki

strona glowna

Data:  Imieniny:
 
 
MENU
Odmiana
czasownika

Tryb
rozkazujący

Czasy
przyszłe

Czasy
przeszłe

Czasowniki
modalne

Czasowniki
zwrotne

Imiesłowy
Strona
bierna

Tryb
przypuszczający

Rekcja
czasownika

Czasowniki
złożone

E- Mail

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odmiana czasownika

W pierwszej części dowiesz się jak odmieniać czasownik przez osoby. Pokazane są różne typy odmian. Uwzględnione są czasowniki nieregularne wraz ze zmianami zachodzącymi w temacie czasownika.

 
Tryb rozkazujący
W tym rozdziale poznasz sposoby tworzenia trybu rozkazującego. Omówione zostały zasady gramatyczne dotyczące trybu rozkazującego dla 2 os. l. poj., 2 os. l. mn. oraz 3 os. l.mn.
 
Czasy
W rozdziale tym, jak sama nazwa wskazuje, zajmiemy się tematyką czasów. Składa się on z dwóch części:
1. Czasy przyszłe
2. Czasy przeszłe.
Omówione zostało wszystko co jest związane z zasadami gramatycznymi. Poznacie konstrukcje oraz formy czasowników regularnych i nieregularnych.
 
Czasowniki modalne
W tym miejscu poświęcimy trochę uwagi czasownikom modalnym. Są one bardzo ważne w języku niemieckim, a ich użycie w niektórych konstrukcjach może sprawiać kłopoty.
 
Czasowniki zwrotne
Czasowniki zwrotne różnią się od polskich. Chodzi głównie o odmianę zaimka zwrotnego. Jeżeli jesteś ciekaw to zapraszam!
 
Imiesłowy
Czasami zdarza się tak, że czasownik zachowuje się jak przymiotnik. Co to znaczy? Sprawdź!
 
Strona bierna
Tu zobaczysz jak tworzyć stronę bierną. Dowiesz się także, jak konstrukcje zmieniają się w zależności od czasu lub z czasownikiem modalnym!
 
Tryb przypuszczający
Zajmiemy się Konjunktiv I i Konjunktiv II. Ten drugi jest częściej używany lecz oba występują w mowie zależnej
 
Rekcja czasownika
Jest grupa czasowników w języku niemieckim wymagająca dopełnienia w odpowiednim przypadku lub łącząca się z konkretnym przyimkiem. Tu znajdziesz informacje oraz listę ważniejszych czasowników z przyimkami.
 
Czasowniki złożone
W języku niemieckim występują czasowniki złożone rozdzielnie i nierozdzielnie. Zobaczysz jak je odróżnić.
 
 
pajacyk
 
WSJO Poznan